logo

Zjamoel – Beÿaert 1728

info@zjamoel.be – 46:27

ZjamoelZjamoel is een vertrouwde naam voor de (niet alleen West-Vlaamse) volger van de folk. De formatie geeft sinds 1977 regelmatig teken van leven. Maar als we dat goed hebben was het enige tijd stil rond Zjamoel. Daar brengt Beÿaert 1728 (Oud-Nederlandse Kerstliederen – Beiaard en Volksinstrumenten) verandering in. ‘Beÿaert 1728’ is de titel van de oudst bekende verzameling muziek voor een beiaardklavier (in facsimile uitgegeven door vzw Musica in Peer in 1985), misschien ook bestemd voor automatisch beiaardspel (voor dit laatste gebruik zijn er collecties van zelfs nog een eeuw ouder) Het is mogelijk van de hand van Clemens Augustinus Everaert, beiaardier van de St. Jacobskerk (Antwerpen) Het schrift bevat bijna uitsluitend cantiones natalitae, volkse kerstliederen in Nederlands en Latijn. Zang en baspartijen waren geannoteerd en er zijn van die liederen meerstemmige bewerkingen gekend uit de 17e eeuw. Zulks is gesneden koek voor een uitgebreid gezelschap als Zjamoel die voor een (kleur)rijke bewerking hebben gezorgd. De productieleiding lag in handen van Frank Deleu, beiaardier (in diverse steden) Opnames geschiedden in de Kapel van het Sint-Aloysiuscollege in Menen en op de Beiaard van Brugge, maar ook het Banjo-Orkest Menen verleende medewerking. Voor de zang (ook mandoline en autoharp) trok men Rik Decramer aan. Sommige liederen, oorspronkelijk van de 15e eeuw, klinken erg bekend in de oren, alle zijn typisch voor de volksreligieuze verhalende, vaal moraliserende stijl van de tijd voor de publicatie. Beÿaert 1728 werd een sereen getuigenis uit een devoot tijdperk, een hele verademing temidden de opgeklopte kerstplaten anno nu.

Antoine Légat

Datum: June 13, 2016