logo

Traditional Folk Music in Moravia – CD 5 – Čas adventu a Vánoc (Advent Time and Christmas)

Indies Scope Records – LC-19677 – MAM 515-2 – 79:51

1407-p_sMet deze vijfde cd uit de reeks Traditionele Muziek uit Moravië worden we vergast op een heerlijke verzameling advents- en kerstliederen. Moravië is een historische regio in Midden-Europa en omvat het oostelijke deel van Tsjechië. Het gebied is genoemd naar de rivier Morava, die Moravië van noord naar zuid doorsnijdt.

Het lijvige inlegboekje is zowel in het Tsjechisch als het Engels opgesteld en bevat heel wat informatie over de liederen en de kersttraditie in Moravië. De oudste songs dateren van de 14de eeuw en werden van de ene generatie op de andere overgeleverd. Ze worden zorvuldig bewaard in liedboeken, waarin verschillende versies zijn opgetekend. 32 van deze liederen werden geselecteerd voor deze cd en ingedeeld in vier hoofdstukken : liederen over de nog steeds intense mariacultus in Bohemen en Moravië, adventsliederen die de nakende geboorte van Christus en de komst van de redder aankondigen, liederen van de herders die hun stallen verlieten om de geboorte van Jezus te melden en zo de grondslag legden voor de pelgrimstochten naar Bethlehem, kerstliederen verspreid over heel Moravië, met het omvangrijke ceremonieel daarrond. De cd belicht de oorspronkelijke betekenis en waarde van de kersttijd, wars van alle sentimentaliteit, glitter en commercieel gedoe.

Zoals vaak in de Midden- en Oosteuropese muziek staan de interpretaties op een hoog niveau. Er werd dan ook een beroep gedaan op de elite van de Moravische volksmuziek. De zang is steeds intens en doorleefd, met een aantrekkelijke afwisseling : solozang door een zangeres of een zanger, meerstemmige koorzang, vrouwen alleen, mannen alleen. In de begeleiding hoor je de typische cimbalom, maar ook violen, bas en fluiten. Met 80 minuten speelduur krijg je – zowel kwantitatief als kwalitatief – waar voor je geld.

René Warny

Datum: June 13, 2016