logo

Limbrant/ A râse dè têre/ Crooniek/ De Fijnbesnaarden – Brabantse dansinitiaties

Etna – 5411499 72082 – cd; 44:13 – cd2; 43:33

Brabantse traditiesDat Hubert Boone het schrijven niet kan laten, weten we al langer dan vandaag. En dat is maar goed ook, want zijn boeken zijn stuk voor stuk boeiende naslagwerken. Zo ook deze nieuweling. Het is het eerste boek in een reeks over danstradities. In dit boek focust hij op de zogenaamde kleine dansen: klapdansen, molendansen, bezemdansen, imitatiedansen en zo verder. Zoals we van Hubert gewoon zijn, wordt elke dans uitvoerig gepositioneerd zowel naar plaats als naar tijd.  Elk danstype krijgt een korte historische inleiding gevolgd door een choreografische beschrijving. Voor elke dans krijgen we een technische fiche, uitgewerkt door het Vlaams Dansarchief die elke geïnteresseerde moet toelaten de dans uit te voeren in zijn originele vorm en volgens de regels van de traditie. Verder wordt ook de partituur van de dans afgebeeld, zoals die in de loop der jaren door Boone werd opgetekend bij de verschillende ensembles in Vlaams Brabant. Bij elke melodie wordt naar goede gewoonte vermeld waar die werd opgetekend, gevolgd door het inventarisnummer in het archief van Hubert Boone, dat is ondergebracht in het Brabants Centrum voor Muziektradities in Kampenhout.
Bij het boek hoort ook een dubbel-cd, waar alle beschreven dansen op worden uitgevoerd. Van elk nummer dat in het boek wordt besproken en waarvan de partituur is afgedrukt, vind je op de cd een of meerdere versies. Het doel van deze cd is meervoudig. Enerzijds is het een perfecte klankillustratie bij wat er in het boek beschreven staat. Anderzijds wil het ook de kans geven aan dansgroepen die zonder begeleidingsband spelen, deze dansen te kunnen uitvoeren. Daarom worden de nummers ook een paar keer na elkaar gespeeld, soms met lichte variaties,  zodat ze lang genoeg zijn om in groep te dansen.

De uitvoerders zijn 4 verschillende ensembles. Vooreerst is er Hubert Boones eigen Limbrant dat het gros van de uitvoering op zich neemt, sommigen in samenspel met het Waalse A râse dè têre. Hiermee zijn ze niet aan hun proefstuk toe, vermits de vorige cd van Limbrant ook in die bezetting werd gespeeld. De derde groep is Crooniek. Afkomstig uit Kampenhout is dit ensemble ontstaan uit de plaatselijke fanfare De Eendracht. Het is een typisch ensemble dat zoals vroeger dansen en airekes speelden op de verschillende bals en kermissen. Tenslotte is er het gelegenheidsgezelschap De Fijnbesnaarden in een bezetting van de kleine balorkesten van weleer: 2 violen, een klarinet en een cello.
Met het boek met partituren en choreografieën en de cd kunnen muzikanten, dansgroepen, verenigingen en scholen aan de slag om deze – vaak vergeten – dansen nieuw leven in te blazen. Hubert heeft ook plannen om een programma uit te werken op maat van de lagere scholen, om op die manier deze traditie opnieuw levend te maken.

Steven Vanderaspoilden

Datum: June 02, 2016