logo

Laos – Musique des Khmou – Music of the Khmu – Archives internationales de musique populaire

MEG-AIMP – VDE CD-1490 (2017)
72:47
Te koop:  www.discogs.com

Dit album bevat 27 veldopnamen die tussen 1998 en 2015 in Laos werden gemaakt door het Zwitserse ‘Musée d’ethnographie’, een afdeling van de ‘Archives internationales de musique populaire’, met de medewerking van Franse musicologische instellingen. Laos ligt in het hart van Zuid-Oost Azië en grenst aan Myanmar, China, VietnamCambodja en Thailand. In Laos wonen een zestigtal bevolkingsgroepen, waaronder de Khmu (ook wel Khamu genoemd), bij wie deze opnames werden gerealiseerd. Gedurende lange tijd waren de Khmu de enige inwoners van de noordelijke provincies van Laos. Daardoor zijn ze de beste bewaarders van de muzikale praktijken van heel Zuid-Oost Azië. Alle Khmu-feesten gaan gepaard met muziek en het instrument bij uitstek is het mondorgel, dat in diverse vormen in heel Laos voorkomt. Meestal begeleidt dit instrument de zangpartijen. Dit repertoire wordt teum genoemd. De teum zijn dus polyfonische stukken voor zang en mondorgel : liefdesliederen, mythologische verhalen, legenden, eerbetuigingen aan bezoekers of liederen over het dorpsleven. De woorden van de teum liggen deels vast in strofen met rijmen, maar bevatten ook geïmproviseerde gedeelten. Ze worden meestal door een of twee vrouwen gezongen, met soms een antwoord van een mannenstem. De mondorgelspeler voegt steevast versieringen toe aan de melodie, die nog wordt verfraaid met bourdonklanken. Het tweede deel van dit album bevat ingetogen muziek voor fluit en klarinet. Het derde deel is gewijd aan rituele muziek door instrumentale ensembles. De instrumenten van de Khmou zijn gemaakt uit bamboe, zoals het mondorgel, de fluiten en de tam ting-cister, of uit jonge rijstscheuten, zoals de klarinetten. Het fraaie en rijkelijk geïllustreerde inlegboekje verschaft hierover heel wat uitleg. Een knap samengesteld album, dat zich richt tot wie geboeid is door de authentieke ethnische muziek uit Zuid-Oost Azië.

René Warny

Datum: June 01, 2018