logo

Hanneli Musig – Über Stock & Stei

Suisa – ZYT 4980 (2017), 58:11

Ook in Duitstalig Zwitserland leeft de volksmuziek voort dankzij Hanneli Musig. ‘Über Stock & Stei’ is reeds het zevende album van deze zeskoppige formatie die zich af en toe ook een slippertje naar de klassieke muziek veroorlooft. Maar op hun recentste cd staan uitsluitend dansen uit de verzameling van Hanny Christen, een Zwitserse musicologe die ruim 12.000 traditionele melodieën noteerde. Aanvankelijk was ze enkel geboeid door plaatselijke gebruiken, anekdoten en verhalen, maar geleidelijk aan raakte ze gefascineerd door de authentieke volksmuziek en –muzikanten, niet alleen van haar eigen streek maar van heel Zwitserland. Daartoe waren haar grondige muzikale kennis, haar onfeilbaar gehoor, haar uitstekend geheugen en, in een later stadium, de eerste (loodzware) bandopnemers onontbeerlijke hulpmiddelen. De oudste melodieën die Hanny Christen noteerde gaan terug tot de 18de eeuw. Die reusachtige verzameling is van onschatbare waarde en haar werk kan ergens vergeleken worden met wat Alan Lomax in de Verenigde Staten realiseerde.
De stukjes op dit album komen uit de bergachtige kantons Graubünden, Galrus en St. Gallen. De groep arrangeerde ze op een aantrekkelijke manier met zijn eigen instrumentarium. Dat zijn vooral blaasinstrumenten – klarinet, blokfluit, saxofoon, melodica, tuba, hoorn – maar ook viool, cello, altviool, accordeon, gitaar en contrabas. Een stevige ritmesectie, waarin de contrabas een prominente rol speelt, geeft de blazers de gelegenheid om de melodieën in de verf te zetten. De sound heeft iets ouderwets charmants dat wat doet denken aan ons Brabants Volksorkest. Veel tempowisselingen, pittige ritmes, uitstekend gemusiceer en een afwisselend repertoire van schottisches, walsen, mazurka’s, polka’s en ländler (driekwartdansen) maken van dit schijfje een best genietbaar hebbeding. TIP.

René Warny

Datum: September 26, 2017