logo

E-liese – 7 Minutes

34:24

E-liese - 7 minutesCountry pop-band E-liese, een viermanschap bestaande uit Lies en Joke Vansteenkiste, Mathilde Vercruysse en Marino Van Ysacker, bracht  in september zijn eerste Engelstalige full cd 7 Minutes uit. Deels een vervolg op en deels een herwerking van nummers op vorige mini cd’s Curiosity en Silence. Met die songs kreeg de groep heelwat airplay, vooral op Radio 2, en stonden ze ook al op het Labadoux-festival.

De titel van de nieuwe cd verwijst naar het eerste nummer, waarin mensen worden opgeroepen om dagelijkse zeven minuten bijpraattijd voor elkaar te maken. Teksten met inhoud wil E-liese dus brengen en ook wat muzikale vrolijkheid die aanstekelijk werkt. Een mooie ambitie!

Het titelnummer maakt dat optimisme meteen waar. Een opwekkende country-begeleiding met ook lapsteel en drum en goedklinkende meisjesstemmen ondersteunt de boodschap: Talk to me, it doesn’t take much time, only 7 minutes each day and I’ll be satisfied.

Dat ze ook inhoud willen brengen blijkt uit het volgende I wonder what it will be like when we’re old dat ook datzij subtiel pianoklanken tot enige rustige reflectie aanzet. Met Curiosity naar het leven van anderen, die we allemaal wel eens voelen als we nadenken over de manier waarop wij zelf dat leven invullen, gaan we op dezelfde rustige en toch swingende toer verder.

Ernstiger en alleen begeleid door piano is Strong but faint waarin naar de zinvolste levensweg wordt gezocht. Een beetje zwaar op de hand misschien, maar waarom mag wat somberheid ook niet eens worden aangekaart? Gelukkig klinkt die in het Engels nog altijd wat omfloerster dan in emotioneler aandoend moedertaal-Nederlands.

Weer op tempo en swingend dan met Silence, in een mooi arrangement dat toch ook weer zoetjes dat zoekende ondersteunt, nu naar stilte en een eigen stem.

In het liefdesliedje Another world wordt het hoopvol: Take me to another world and believe in me, you’re my hope.

Dat er in onze eigen wereld moeilijkheden genoeg zijn, en dat we het gevoel hebben daar met ons eigen leven zo weinig vat op te hebben blijkt uit What about the warming of the globe? What about an inconvenient truth?

We gaan verder met een trage, wat treurige ballad over een afscheid dat een regenachtige leegte achterlaat. Sober maar sfeervol gebracht en je voelt dat E-liese met ingetogen akoestische optredens menig hart zal kunnen beroeren. Met wat extra begeleiding op de cd zelf worden de nummers wat breder uitgesponnen, maar live wordt alles gebracht door het eerder genoemde kwartet muzikanten die ook alles hebben bedacht en uitgezocht en gearrangeerd.

De cd sluit vrolijk af met een verhalend nummer. We hopen dat ook het verhaal van deze verdienstelijke cd, waarmee de groep o.a. naar de radiostations wil trekken, weerklank vindt bij het publiek waar ze op mikken. Over eigen werk is men altijd en terecht enthousiast, maar de luisteraars oordelen. Beluisteren dus, of gaan luisteren, er minstens zeven minuutjes over napraten en E-liese een extra steuntje in de ruggen geven!

Jos Tilley

Datum: July 22, 2016