logo

ABATWE (The pygmy) – Why did we stop growing tall?

Indigo CD 143842, 34’24””
te koop: Xango Music Distribution info@xmd.nl

Nu viel er wel een heel verrassende cd in de bus: ‘Why did we stop growing tall?’ onder de noemer ‘Abatwa’ wat ‘pygmee’ wil zeggen.  Uit één van de door de genocide meest getroffen gebieden en tevens één van de meest geïsoleerde, waar de Rwandese tragedie nog voelbaar aanwezig is. Een noodkreet over aids, het milieu, de oorlog, straatkinderen, de toekomst, het opstaan de rug rechten en doorgaan met de dwingende vraag: Waarom stopten we met groeien?

Deze cd geeft één van de meest gemarginaliseerde en bedreigde bevolkingsgroepen van Afrika een stem. De diverse uitvoerders, man/vrouw, moeder/zoon en diverse stijlen, van freestyle rap over traditionele stamgezangen en harmonische samenzang, leiden ons door het donkere verleden met toch aan de einder enig licht voor de Abatwa. De titel van deze muzikale noodkreet verwijst naar het historische feit dat de grootsten onder de Abatwa vrouwen door andere stammen tot echtgenote genomen werden. De stam groeide maar er bleef de fysieke beperking van hun lengte. Een eerder dubbele bodem dus.

Eén van de typische instrumenten is de 11-snarige lycembe die het midden houdt tussen een uit de kluiten gewassen hommel en een kleine surfplank. Eerst de bijsluiter lezen om daarna beter de sfeer te begrijpen. Een tekstboekje had misschien een meerwaarde geweest maar daarover gaan we niet zeuren.

Jo Van Dessel

Datum: March 16, 2018